Duyurular & Haberler

Üniversitemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim, araştırma ve topluma katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve akreditasyon süreçleri kapsamındaki çalışmaları takip etmek

Atatürk Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 23/03/2020 tarihinde yapılan Üniversite Senato Toplantısında 5 sayılı oturumunda alınan 43 sayılı kararla kurulmuştur. Kalite koordinatörü olarak Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal YILMAZ atanmıştır.

Değerlendirme Takımı Üyeleri Görev Ad-Soyad Kurum E-posta Takım Başkanı Prof.Dr.Naci Tolga Saruç İstanbul Üniversitesi tolgasaruc@gmail.com Değerlendirici Prof.Dr.Abdurrahim Özgenoğlu Atılım Üniversitesi aozgen@atilim.edu.tr Değerlendirici Prof.Dr.Bülent Çavaş Dokuz Eylül Üniversitesi buletcavas@gmail.com Değerlendirici Elka Özkan İstanbul Bilgi Üniversitesi elka.ozkan@bilgi.edu.tr Değerlendirici Prof.Dr.Salih Kuşluvan İstanbul Medeniyet Üniversitesi skusluvan@gmail.com Değerlendirici Prof.Dr.Semra Feriha Aşcıgil Orta Doğu Teknik Üniversitesi sascigil@gmail.com Gözlemci Doç.Dr.Begüm Yurdakök Dikmen

Galeri

TOP