Kalite Belgesi Alan Birimler

  Birim   Standart   Kalite Belgesi   Belgenin Yayınlanma Tarihi   Son Geçerlilik Tarihi
  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi   ISO/IEC 27001:2013   Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi   7.08.2019   7.08.2022
  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi   ISO 9001:2015   Kalite Yönetim Sistemi   7.08.2019   7.08.2022
  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü   TSE EN ISO/IEC 17024:2012   Ahşap Kalıpçı ve Betonarme Demircisi- Seviye 3   20.02.2019   20.02.2023
  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü   Mesleki Yeterlilik Kurumu   Sınav ve Belgelendirme Yetki Belgesi   10.06.2019   Sürekli
  Araştırma Hastanesi   ISO/IEC 17025:142   Kalibrasyon Belgesi   29.01.2018   28.01.2022
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı   ISO 9001:2015   Kalite Yönetim Sistemi   16.09.2022   16.09.2023
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı   ISO 27001:2017   Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi   16.09.2022   16.09.2023
TOP