Duyurular & Haberler

Koordinatörümüz Prof. Dr. Bilal Yılmaz,  26 Ocak 2021 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesinin Özdeğerlendirme komisyonundaki akademik ve idari personel ile yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda, Kurum iç değerlendirme raporunun hazırlanması, DEPAD akreditasyon süreci, akreditasyon ölçütleri, özdeğerlendirme raporu, program amaçları ve program çıktıları yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bir sunum gerçekleştirdi.    

Üniversitemizde bugün itibariyle 8 akredite olmuş program bulunmaktadır. Ayrıca 13 programın akreditasyon değerlendirme ve izleme süreci devam etmektedir. Bunlara ilaveten 2021 Ocak ayında akreditasyon başvuru dosyası hazırlayan 42 programdan 33 programın akreditasyon özdeğerlendirme raporları revize edilerek başvuru yapacak şekle gelmiş ve başvurularını yapmaları için Rektörlük Makamına onay için arz edilmiştir.      

Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde bir takım ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Üniversitemize gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı hocalarımız ile beraberindeki heyete Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Üniversitemizde gerçekleşen Kalite Güvence Sistemi çalışmaları hakkında bilgi sunumu yapıldı.

Galeri

TOP