Duyurular & Haberler

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programına başvuran 54 üniversiteden 11 üniversite bu sürece dahil edilmiştir. Bu 11 üniversite arasında üniversitemizde bulunmaktadır. 2020 yılında Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen 11 üniversitenin Rektör, Rektör Yardımcısı ile kalite süreçlerinden sorumlu öğretim üyesinin katılımı ile yapılan toplantıda açılış konuşmasında YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 2020 yılında

Koordinatörlüğümüz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine GÜLLÜCE’nin başkanlığında birim kalite komisyonu üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Medine GÜLLÜCE’nin kalite çalışmaları hakkında komisyon üyelerini bilgilendirmesinin ardından, Koordinatörümüz Prof. Dr. Bilal YILMAZ tarafından Kalite Koordinatörlüğünün faaliyetleri, Kalite Güvence Sistemleri, Üniversitemizin Kalite Eylem Planı ve Üniversitemizdeki akreditasyon çalışmaları hakkında komisyon üyelerine bir sunum

Üniversitemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim, araştırma ve topluma katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve akreditasyon süreçleri kapsamındaki çalışmaları takip etmek

Atatürk Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 23/03/2020 tarihinde yapılan Üniversite Senato Toplantısında 5 sayılı oturumunda alınan 43 sayılı kararla kurulmuştur. Kalite koordinatörü olarak Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal YILMAZ atanmıştır.

Galeri

TOP