Duyurular & Haberler

Koordinatörümüz Prof. Dr. Bilal YILMAZ, 2 Aralık 2020 tarihinde Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri ile yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda, ECZAK akreditasyon süreci, akreditasyon ölçütleri ve özdeğerlendirme raporu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar görüşüldü.

YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen Üniversitemiz, dış değerlendirme sürecinde 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde Değerlendirme Takım Üyelerine kalite süreçlerinin eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetim açısından değerlendirilmesi hususlarında gelinen aşamaları ve raporlarını kanıtları ile sundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında 16 Kasım 2020 tarihinde yapılan toplantıda Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Atilla Keskin, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ve Koordinatörümüz Prof. Dr. Bilal Yılmaz tarafından Kurumsal akreditasyon programı, KİDR, Kurumsal geri bildirim raporu, program yeterlilikleri, ders çıktılarının yazımı konularında dikkat edilmesi gereken hususları içeren sunumlar gerçekleştirildi.

Galeri

TOP