Duyurular & Haberler

Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında 16 Kasım 2020 tarihinde yapılan toplantıda Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Atilla Keskin, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ve Koordinatörümüz Prof. Dr. Bilal Yılmaz tarafından Kalite Komisyonu Üyelerine kurumsal akreditasyon programı, KİDR, Kurumsal geri bildirim raporunda gelişmeye açık yönler ve bu kapsamda yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ve Koordinatörümüz Prof. Dr. Bilal Yılmaz, 13 Kasım 2020 tarihinde Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi akademik personeli ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kurumsal akreditasyon programı, KİDR, kurumsal geri bildirim raporu ve kalite çalışmaları konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar görüşüldü.

Covid-19 pandemisi sürecinde, ülkemizdeki yükseköğretim sistemindeki tüm programlarda uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte, uzaktan eğitimde kalite güvencesinin sağlanması öncelikli gündem maddesi haline gelmiştir. Bu vesile ile Atatürk Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yöneticileri uzaktan eğitimde kalite güvence sisteminin bileşenleri, prensipleri ve kalite göstergeleri konularında nitelikli bir uzaktan eğitim sistemi için

Galeri

TOP