Duyurular & Haberler

Koordinatörümüz Prof. Dr. Bilal Yılmaz, 18 Ocak 2021 tarihinde İlahiyat Fakültesi akademik ve idari personeli ile yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda, Kurum iç değerlendirme raporunun hazırlanması, İAA akreditasyon süreci, akreditasyon ölçütleri ve özdeğerlendirme raporu yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar görüşüldü.

Koordinatörümüz Prof. Dr. Bilal Yılmaz, 6 Ocak 2021 tarihinde Ziraat Fakültesi Dekanlık Yönetimi ile yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda, program güncellemesi, ZİDEK akreditasyon süreci, akreditasyon ölçütleri ve özdeğerlendirme raporu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar görüşüldü.  

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ve Koordinatörümüz Prof. Dr. Bilal Yılmaz, 31 Aralık 2020 tarihinde Su Ürünleri Fakültesi akademik personeli ile yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda, program güncellemesi, akreditasyon ölçütleri, anket ölçekleri, program yeterlilikleri, ders çıktılarının yazımı konularında dikkat edilmesi gereken hususlar görüşüldü.  

Galeri

TOP