Duyurular & Haberler

Değerlendirme Takımı Üyeleri Görev Ad-Soyad Kurum E-posta Takım Başkanı Prof.Dr.Naci Tolga Saruç İstanbul Üniversitesi tolgasaruc@gmail.com Değerlendirici Prof.Dr.Abdurrahim Özgenoğlu Atılım Üniversitesi aozgen@atilim.edu.tr Değerlendirici Prof.Dr.Bülent Çavaş Dokuz Eylül Üniversitesi buletcavas@gmail.com Değerlendirici Elka Özkan İstanbul Bilgi Üniversitesi elka.ozkan@bilgi.edu.tr Değerlendirici Prof.Dr.Salih Kuşluvan İstanbul Medeniyet Üniversitesi skusluvan@gmail.com Değerlendirici Prof.Dr.Semra Feriha Aşcıgil Orta Doğu Teknik Üniversitesi sascigil@gmail.com Gözlemci Doç.Dr.Begüm Yurdakök Dikmen

Galeri

TOP