Duyurular & Haberler

YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) dahil edilen Üniversitemiz, KAP değerlendirme takımı üyelerine 3 Kasım 2020 tarihinde kalite süreçlerinin eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetim açısından değerlendirilmesi hususlarında gelinen aşamaları ve raporlarını kanıtları ile sundu. Bir sonraki değerlendirme sürecinin saha ziyareti ile gerçekleşeceği ve KAP değerlendirme takımı üyelerinin üniversitemizin diğer birimlerindeki komisyonlarla görüşmesinin ardından hazırlayacağı ayrıntılı raporun

YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen Üniversitemiz, dış değerlendirme süreci öncesinde Kalite Komisyonu üyeleriyle 30 Ekim 2020 tarihinde kalite süreçlerinin eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetim açısından değerlendirilmesi hususlarında gelinen aşamaları ve raporlarını tekrar gözden geçirdi.

Koordinatörümüz Prof. Dr. Bilal Yılmaz, 7 Ekim 2020 tarihinde Tıp Fakültesi akademik personeli ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Kurumsal akreditasyon programı, KİDR, Kurumsal geri bildirim raporu ve kalite çalışmaları konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar görüşüldü.

Galeri

TOP